Blue Angel low emissions
Nordic Ecolabel Toner cartridges
Afnor merket

Resirkulerte Armor Print OWA (Our Way to Act) tonerkassetter

Armor OWA toner kassetter er varemerke for miljøvennlige kassetter til laserskrivere gjenvunnet av innsamlede brukte. OWA toner reduserer avfallsmengden ved ombruk av brukte kassetter som råstoff i produksjon av nye.
Ved bevisst å ha fokus på mest mulig avfallsreduksjon og dermed beskytte miljøet, kan bedrifter bidra ved å bruke OWA miljø toner kassetter.

Utskriftskvalitet resirkulerte miljø toner kassetter

Gjenvinning og produksjon av OWA toner kassetter tilbyr den samme kvaliteten som originale tonerkassetter. Produksjon blir gjennomført med grundige tester og kvalitetskontroll. Dette for å oppnå samme nivå på skarphet, varighet og holdbarhet. Antall sider som en resirkulert OWA toner kassett gir er optimalisert for flest mulig utskrifter til lavest mulig kostnad.

OWA fabrikk resirkulerte laser tonerkassetter

Armor OWA toner kassetter er et godt alternativ til fabrikk nye tonerkassetter. De samles inn som tomme OEM kassetter, sortert, demontert, rengjort, vitale deler skiftet og satt sammen igjen med OWA pulver.
Dette gir samme print kvalitet og samme antall utskrifter til en langt lavere pris.

OWA toner kassetter bidrar i den sirkulære økonomien ved gjenbruk og avfallsminimalisering samt gir lavere trykkekostnader for bedriften.

OWA fabrikk resirkulerte tonerkassetter er av same kvalitet og kapasitet som OEM varemerke. Dette til konkurranse dyktige priser og redusert miljøavtrykk. Armor OWA toner kassetter bidrar i den sirkulære økonomien og gjenbruk av materiale ved resirkulering av tomme tonerkassetter.

Miljøsertifisering OWA tonerkassetter

OWA varemerke miljø toner kassetter er miljøsertifisert med Nordic Ecolabel, NF miljø og Blue Angel.

Blue Angel

Blue Angel low emissions

Blue Angel anerkjenner produkter som sparer ressurser og som beskytter klimaet. Kravene er svært strenge og vurderes av en uavhengig jury. Produkter er godkjent av høy kvalitet, lengre levetid, lavt energiforbruk og minimal påvirkning på innendørs luftkvalitet. Krav til gjenvinning er også med betraktning produksjonsmetoden.

Nordiske Svanemerket

Nordic Ecolabel Toner cartridges

Det offisielle miljømerket i Norden. Sertifiseringen dekker hele produktets livssyklus – fra utvikling til reparasjoner, oppgraderinger og avfallshåndtering.

Afnor-sertifisering

Afnor merket

Sertifiseringen fokusert på NF-merket og gjelder husholdningsutstyr, forbruksvarer, elektrisitet, sikkerhetsutstyr, industri- og byggevarer, økologiske produkter

Farge toner kassetter til laserskrivere

Armor, med varemerke OWA pulverkassetter til laserskrivere, har selv kontroll over produksjonsprosessen frem til ferdig resirkulert miljø toner kassett.

Vår ekspertise består av:

· Kunnskap kvalitets testing komponenter og deler i kassetten.
· Testing av ferdig kassett.
· Kontinuerlig kvalitets kontroll alle nivåer i produksjonsprosessen.
· Total Quality Management som er anerkjent i markedet.
· ISI / IEC 19798, Blue Angel, NF og Nordisk svane sertifisering.

Hvor mye kan bedrifter spare ved å bruke OWA toner kassetter?

Følgende eksempel viser besparelser ved bruk av OWA toner kassett.

Eksempel HP M775z:

Tall eksempel HP Laserjet M775z
OEMOWA (Armor)DifferanseDiff%
CE340A2.3451.0761.26954%
CE341A3.5801.5532.02757%
CE342A3.580
1.5532.02757%
CE343A3.5801.5532.02757%

Oppførte tall er eksempel på besparelse.