Lexmark XC4150

Lexmark XC4150DE BSD

Lexmark XC4150de BSD

MFP på arbeidsgruppenivå med ytelsen og funksjonene til mer kostbare enheter  Lexmark XC4150 kombinerer en utskriftsytelse på nivå med arbeidsgruppeskrivere og avanserte skanneegenskaper i en funksjonsrik enhet som er like enkel å bruke som en personlig utdataenhet. Passer for trykkevolum sider per måned 1500-6000. Lexmark MFP kommer med et stort utvalg av programvare/apps til dokumenthåndtering. Se eksempler under knappen “Dokument” samt eksempler bruksområder. Oppførte priser kan endres uten forvarsel. Ved endring blir dette opplyst før kjøp eller leie-/leasing avtale inngås. 

Product Description

Lexmark XC4150de BSD

MFP på arbeidsgruppenivå med ytelsen og funksjonene til mer kostbare enheter  Lexmark XC4150 kombinerer en utskriftsytelse på nivå med arbeidsgruppeskrivere og avanserte skanneegenskaper i en funksjonsrik enhet som er like enkel å bruke som en personlig utdataenhet. Passer for trykkevolum sider per måned 1500-6000. Lexmark MFP kommer med et stort utvalg av programvare/apps til dokumenthåndtering. Se eksempler under knappen “Dokument” samt eksempler bruksområder. Oppførte priser kan endres uten forvarsel. Ved endring blir dette opplyst før kjøp eller leie-/leasing avtale inngås.