Lexmark XS – Dokument APPS

Arbeidsflyten i dokumenthåndtering Skann dokumentet med en Lexmark flerfunksjonsskriver og få det automatisk konvertert til riktig digitalt format. Lexmark Document Distributor+ sender dokumentet til Brainware-programvaren. Brainware-programvaren behandler, klassifiserer og trekker ut data fra dokumentet. Hvis det oppdages feil under valideringen (slik som uleselig tekst eller en manglende side i dokumentet), sendes et varsel med både Lexmark Document Distributor+ og Brainware-programvaren. Dataene og/eller det digitale dokumentet sendes til riktig arkiv hos kunden og indekseres for enkel gjenfinning. APPS hvor pris ikke er oppført send oss en e-post.