Innsamling tomme tonerkassetter/skriverrekvisita Brukte tonerkassetter er EE-avfall dvs. de skal håndteres på en forsvarlig måte med levering til godkjent avfallsstasjon. Printer Norge har et eget miljø innsamlingsprogram for skriverrekvisita. Vi tar imot og ser til at tomme tonerkassetter går til godkjent miljøstasjon for kildesortering eller til gjenvinning. Vi kan sette ut innsamlings konteinere som hentes […]

Innsamling tomme tonerkassetter/skriverrekvisita

Brukte tonerkassetter er EE-avfall dvs. de skal håndteres på en forsvarlig måte med levering til godkjent avfallsstasjon.

Printer Norge har et eget miljø innsamlingsprogram for skriverrekvisita. Vi tar imot og ser til at tomme tonerkassetter går til godkjent miljøstasjon for kildesortering eller til gjenvinning.

Vi kan sette ut innsamlings konteinere som hentes når de er fulle. Disse er klart og tydelig merket som miljøstasjon for avfall småelektronikk.

Vi har et samarbeid med www.collecture.com som er en av Europas største aktører innen retur og gjenvinning/resirkulering av elektronisk EE-avfall. De produsere blant annet MSE miljøtoner kassetter som er Svanemerket.

Printer Norge sitt innsamlings program sørger for at bedriften har et miljøretur program forbruk av pulverkassetter til de kopi/print/mfp laserskrivere bedriften har.

Gjennom Printer Norge/Rentaprinter Print-as-a-Service tilbyr vi farge A4/A3 kopimaskiner til dokumenthåndtering, service-/driftsavtaler, leveranse av rekvisita etter behov og/eller i klikkprisavtaler, eget supportsenter, egne serviceteknikere samt gjenvinning/resirkulering av tonerkassetter. Alt hos samme leverandør.

Ta kontakt med oss på printer@printernorge.no eller vår webside http://printernorge.no/kontakt-oss/