Lexmark sikker print
Data sikkerhet i organisasjonen er en sammensatt aktivitet som utarbeides fra en kombinasjon av sikkerhets policyer, brukeropplæring og teknologier.
Dette for å sikre at de målsettinger bedriften har innen datasikkerhet knyttet til dokumenthåndtering blir oppnådd og ivaretatt til enhver tid.

Kontormaskiner kan være et mål for personer som ønsker å få tak i data både innenfor og utenfor bedriften.
Skriveren kan være et sårbart punkt og har ofte ikke like gode sikkerhets rutiner som f.eks. datamaskiner og andre IT-enheter. Kopimaskin og hackere finner hverandre!

Data ligger lagret på harddisk og uavhentede utskrifter ligger og flyter ved skriver lett tilgjengelig for andre.

Lexmarks smarte MFP skriverløsninger vil være en del av sikkerhetsområder innen dokumenthåndtering i organisasjonen, fra brukergodkjenning til beskyttelse av lagrede data og data som overføres, samt beskyttelse av nettverket.

Lexmark kontorprintere har innebygget sikkerhets funksjoner som beskytter laserskriveren mot uautorisert tilgang. Dette ved IP-adresse- og portfiltrering, støtte for 802.1x, IPSec, sikker NTP, separasjon av nettverk og faks samt kryptert harddisk.

Sikker fjernadministrasjon
Begrens enhetsbehandling til godkjent personale, og sikre enhetsinnstillingene gjennom en kombinasjon av en strengt håndhevet enhetstilgang, kontrollogging, digitalt signerte fastvareoppgraderinger, sertifikatadministrasjon, HTTPS, SNMPv3 og sikker tilbakestilling av passord.

Sikker tilgang
Bekreft brukeridentitet gjennom Active Directory-integrasjon, nettverks- eller kortpålogging og til og med godkjenning med to token, og håndhev deretter forhåndsdefinerte kontroller for brukertilgang.

Sikre data
Beskytt lagrede data med krypterte harddisker. Slett minne og harddisker når som helst. Hvis policyene krever det, kan du også enkelt ta ut og oppbevare stasjonen sikkert etter arbeidstid.

Løsninger
Forbedre sikkerheten i miljøet med løsninger som Frigi utskrifter, Automatic Certificate Enrollment (ACE), Sikre holdte utskriftsjobber og smartkortgodkjenning.
Dette suppleres med valget Secure Content Monitor, som kan spore alle dokumenter som skrives ut, kopieres, skannes eller fakses via en utdataenhet.

Sikkerhetsstandarder
Lexmark har påvist sikkerhetsekspertisen sin med strenge myndighetssertifiseringer som Common Criteria, NIAP og FIPS 140-2.
Lexmarks smarte MFP-er er ikke avhengig av tredjepartsprogramvare som kunne ha innført unødvendig kompleksitet og sikkerhetsrisiko.

Se mer informasjon Lexmark Security Reference Guide. En liste over hva du kan gjøre for å hindre uautorisert tilgang eller i verste fall datakriminalitet gjennom hackere.
Husk kopimaskin og hackere finner hverandre!

Få tilbud ny MFP/laserskriver
Printer Norge / Rentaprinter leverer Lexmark multifunksjonsskrivere med løsninger for sikker administrasjon og drift. Dette i henhold til internasjonale standarder og GDPR.
Ved anskaffelse av ny leasing eller leie av kopimaskin så ta kontakt med oss for veiledning hvilken skriverløsning som kan passe best til bedriften. Send e-post til printer@printernorge.no.