Kundesenter

Printerdeler.no er varemerke under Printer Norge AS. Organisasjonsnummer 983898807. Eidsvågbakken 1, 5105 Bergen. Ryensvingen 2D, 0680 Oslo.

Printer Norge AS ble etablert i 2004 og har siden starten hold på med utleie, service og reparasjon kopi/print maskiner i Norge.

Printerdeler.no er vår hjemmeside til bedrifter hvor vi tilbyr:
• Billig skrive rekvisita som tonerkassetter til HP og Lexmark laserskrivere.
• Blekkpatroner HP DesignJet storformat A1, A2 og A0 skrivere.
• Tekniske deler som fuser/varmehus og vedlikeholds-kit.
• Inntrekksvalser til ark skuffer og skanner mater HP og Lexmark
• Inntrekksvalser til makuleringsmaskiner Rexel.
• Etiketter ruller, Thermo ruller og skrivehode til Zebra, TSC, Star, Honeywell etikett skrivere.
• Storformat digitale skannere A2, A1 og A0 størrelse.

I tillegg tilbyr vi:
• Utleie av kontormaskiner i leieavtaler med løpende tre måneder oppsigelsestid.
• Utleie av storformat skannere til digitalisering av papir teknisk tegning, kart og grafiske illustrasjoner.
• Serviceteknikere som kan utføre reparasjon og vedlikehold kontorskrivere i Norge.
• Drift-/serviceavtaler som sikrer stabil drift og gir god kontroll med driftskostnader på bedriftens kopimaskiner, laser- og multifunksjonsskrivere.

Som kunde hos Printer Norge AS har bedriften en servicepartnere innen kontormaskiner. Dette via bedriftens IT ansvarlig/-avdeling eller direkte med brukere.

Trenger bedriften hjelp til å finne rett type vare eller annen service kopi/print send oss en e-post til printer@printernorge.no.

Printer Norge AS priser og kjøpsbetingelser gjelder fra og det tidspunkt informasjon er lagt ut på hjemmeside. Denne erstatter tidligere informasjon.
Ved avvik i priser jvf. annen annonsering så er det priser på hjemmeside som gjelder.
Eventuelle skriftlige individuelle tilbud gitt så er det disse som gjelder i en periode av 14 dager fra korrespondansedato.
Alle priser oppgitt på hjemmesider er forstått eks. mva. og frakt.
Printer Norge AS handler som hovedregel med bedrifter.
Ved privat henvendelse så kan det gjøres unntak såframt privat kunde betaler forskuddsvis før varer sendes eller i oppkrav. Dette opplyses ved henvendelse i fra privat kunde.

Priser på Printer Norges hjemmesider oppdateres regelmessig.
Merverdiavgift og frakt kommer i tillegg.
Pris er oppgitt i NOK eks. mva.
PN forbeholder seg retten til å endre pris hjemmeside og i andre media uten forvarsel.
Ved mottatt ordrebekreftelse eller annen skriftlig avtale pris så er det denne som gjelder.
Skriftlig pristilbud varer kun i 14 dager i fra korrespondansedato.

Betaling gjøres som hovedregel per kontant via VISA kortbetaling eller VIPPS. Etablerte kunder tilsendes elektronisk faktura med 10 dagers betalingsbetingelser.
Faktura mottas i post med fakturagebyr kr. 75,- eller per e-post uten fakturagebyr.
Det er kjøpers ansvar å opplyse om e-post faktura adresse. Ved manglende opplysning e-post adresse faktura sendes som vanlig post.
Printer Norge kan innhente kredittopplysning.
Ved manglende eller forsinket betaling iht. forfallsdato faktura eller andre betalingsavtaler så belastes gebyr, rente og andre omkostninger etter det til enhver tid gjeldende lovgivning.

Det tilkommer frakt på alle ordrer såframt annet ikke er avtalt.
Fraktkostnader er med utgangspunkt i de rimeligste etablerte fraktalternativer i markedet.
For gods som leveres på pall så anvendes Printer Norge fraktavtaler som standard hvis ikke annet er avtalt.
Mottaker/kunde plikter å opplyse hvordan tilgang til lokale er. Hovedregel er at palle / vare leveranser skal kunne trilles i fra vare-/lastebil til lokasjon plassering utstyr. Hvis det ikke er heis i bygget må leietaker ordne med personer som kan bære skriverløsning / varer til lokasjon hvis dette er nødvendig for å få det frem til lokasjon. Printer Norge kan organisere ekstern hjelp til å bære i trapper. Dette blir tillegg til avtalt frakt. Det samme gjelder returfrakt.
Enkle pakker leveres til oppgitt adresse. Hvis ikke noen er tilstede til å ta i mot varer så leveres disse til nærmeste post i butikk.
Ved feil i leveringsadresse eller det ikke er personer tilstede ved mottakssted som kan ta i mot forsendelse og dette medfører ekstra omkostninger så blir disse belastet kunde.

Leie utstyr leveres i henhold til bestilling på vår hjemmeside. 
Det kan oppstå leveringstid. Dette blir opplyst ved mottatt bestilling.
Pakker/gods/palle leveres til bedriftens offisielle eller oppgitte gate-/vei adresse. Det vises her også til speditørs betingelser for pakke/gods levering. 
Leietaker plikter å opplyse om palle/gods må opp trapper eller annet som hindrer å frakte skriverløsning/varer på hjul og/eller pallejekk frem til plassering.
Se også informasjon under FRAKT.
Uavhentede varer/gods/palle og som blir returnert til PN så forbeholder PN retten til å få dekket fraktkostnader og administrasjon tur/retur.
Forsinket levering grunnet speditør eller hendelser under frakt som skaper forsinkelse er ikke å betrakte som kansellerings grunnlag bestilling varer/gods.

Den enkeltes vareprodusents garantier er gjeldende såframt ikke Printer Norge iht. avtale gir egen garanti.

Ved feil på vare eller skade ved transport så skal det uten opphold eller så snart det kommer til ens kunnskap gis beskjed til Printer Norge.
Ved skade på utstyr ved leveranse så skal det tas bilde umiddelbart. Dette sendes til printer@printernorge.no. Ved reklamasjon gjøres dette til printer@printernorge.no.
Det avtales med en av våre kundekonsulenter tiltak for å utbedre nødvendige feil og skade m.m. slik at utstyr fungerer som forventet iht. produktets spesifikasjoner ved bestilling.

Er det feil som PN har ansvaret for så påtar PN seg å ordne opp ved reparasjon/service og eventuelt ny leveranse.
PN er ikke ansvarlig for påstått økonomiske tap i slike tilfelle.
Disse forhold er også regulert i kjøpsloven.
Ved feil som skyldes mangelfull opplysning gitt av kjøper i forkant så forbeholder PN seg retten til å få dekket omkostninger knyttet til dette.

For brukerstøtte ved feil eller annet knyttet til leveranser så ta kontakt per e-post printer@printernorge.no.
PN kan anvende kontaktinformasjon support produsenter.
Denne supporttjenesten kan være betalt tjeneste hvis ikke forhold er dekket av garanti eller supportavtale.
Det blir opplyst hvis forhold ikke er dekket av garanti eller supportavtale.

PN er ansvarlig for at opplysninger som gis til PN ikke videreformidles til tredjepart.
Det skal i de fleste tilfelle ikke oppgis mer enn det som allerede er offentlig tilgjengelig informasjon. Her er unntatt personnummer i de tilfeller hvor dette oppgis.
E-post adresser formidles ikke videre utover egne markedsføringsaktiviteter.
Ved ønske om å ikke motta markedsføringsaktiviteter så send en e-post om dette til printer@printernorge.no.

Personvernerklæring
Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Printer Norge As samler inn og bruker personopplysninger. Printer Norge AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Grunnlaget for innsamling av informasjonen er ved kjøp av produkter og tjenester og annen kontakt med oss.

Salgskontakt

Vi samler informasjon for å kunne yte kundene våre så gode tjenester som mulig. Når bedriften er i kontakt med Printer Norge så blir firmainformasjon, eventuelle kontakt personer, telefon nummer og e-post adresse lagret i vår kundedatabase. Dette er informasjon som er offentlig tilgjengelig via åpne kilder på internett.
Disse opplysningene bruker vi til behandling av bestillingen din, deriblant fakturering og informasjon vi anser som nyttig for deg om våre varer og tjenester. Informasjonen du oppgir gir vi ikke videre til tredjepart,

Informasjonskapsler (cookies)
Printer Norge AS benytter informasjonskapsler (cookies), som er små tekstfiler som lagres på brukerens datamaskin. Analyseverktøyet Google Analytics plasserer informasjonskapsler på din maskin. Disse brukes til å samle inn statistikk om trafikken på www.rent-a-printer.no/printernorge.no/printerdeler.no/ kontorskriver.no/ kontorprinter.no.

Google Analytics
Vi bruker også Google Analytics for å analysere besøksdata, som f. eks. antall brukere som besøker ulike sider og varigheten til disse besøkene. Informasjonen fra Google Analytics blir lagret på Googles servere, i tråd med EUs personvernlovgivning (GDPR). Google LLC er databehandler for denne informasjonen.

Dine rettigheter
I henhold til norsk lov kan du når som helst få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og få disse rettet eller slettet dersom du ønsker det, ved å sende en e-post til printer@printernorge.no.

Priser og produktinformasjon gis med reservasjon for trykkfeil, produktfeil, forhold som påvirker pris og medfører prisendring samt vare er utsolgt eller sluttet å produseres.
De opplysninger som gis på hjemmeside tilkjennegir bruksområde, anvendelighet, garantier m.m. er informasjon gitt av produsenter.
PN er ikke ansvarlig for feil i denne type informasjon.
PN bruker lenker til hjemmeside produsent og andre steder som gir informasjon om produkt og tjenester.
PN er ikke ansvarlig for videre koblinger utover de som PN selv lager.
PN er ikke ansvarlig for innhold det linkes til ved endringer på hjemmeside.
All logo og navn på hjemmesider er registrerte varemerker.
PN er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte forhold som er utenfor PN kontroll herunder også tap av informasjon/data, påstått økonomisk tap eller forhold knyttet til tredjepart.
Bilder brukt produktpresentasjoner kan avvike i fra virkelig produkt. Oppført bilde kan være brukt til illustrasjon produktgruppe. Annen produktinformasjon og varenummer er korrekt. 

Retur for bedrifter og næringsdrivende
PN handler kun med bedrifter.
Ved leveranser hvor det er påståtte feil, mangler eller annet knyttet til leveranse så skal eventuell retur m.m. avtales skriftlig på forhånd. Henvendelse om dette sendes til printer@printernorge.no.
Vi forbeholder oss retten til å opprettholde leveranse hvis det viser seg at vare fungerer i henhold til informasjon gitt forut for bestilling. Dette ved informasjon gitt på vår hjemmeside, i linker til produktinformasjon gitt på hjemmeside og i direkte korrespondanse.
Vi forbeholder oss også retten til å utbedre eventuelle mangler eller skade som måtte være oppstått før en eventuell retur avtales.
Vi vil i alle tilfelle forsøke å være fleksible med å ta varer i retur og finne løsning som kan være akseptabel for begge partner.