PRINTFLEET – PRINT MANAGEMENT – PRINT OVERVÅKING

PrintFleet print management er en merke uavhengig programvare som samler inn informasjon fra kopi/print enheter tilkoblet nettverk.

Printfleet består av en DCA (Data Collection Agent). Dette programmet samler inn informasjon fra skrivere, kopi-/faksmaskiner og multifunksjonsskrivere (MFP). Denne informasjonen blir samlet på PrintFleet server.

For de fleste bedrifter vil automatisk toner bestilling og automatisk varsling service være de viktigste funksjoner. Denne funksjonen er gratis og er en del av Printer Norge Print-as-a-Service. Dette tilbys til kopimaskiner, laserskrivere og multifunksjonsskrivere som våre kunder har. 

Viktig type data som DCA samler inn

IP adresse, tonerkassett serienummer, enhets beskrivelse, nivå vedlikeholds-enheter, serie nummer, avlesing forbruk rekvisita, ID nummer enhet/mono- fargeskriver, lokasjon, skjerm avlesing, MAC adresse,  status enhet, produsent, feilmeldinger, firmware versjon, rekvisita status, frekvens bytte av tonerkassetter. Se mer informasjon de enkelte punkter PrintFleet rapport muligheter.

Oppførte data gir bedriften mulighet til å sette opp diverse rapporter knyttet til kopi/print aktiviteter. Rapportene gir bedriften et godt grunnlag til å vurdere tiltak for å tilpasse kopi/print maskiner med riktig dimensjonering iht. faktisk brukerbehov samt redusere trykkekostnader.

Installering PrintFleet/DCA

Installasjon skjer i de fleste tilfeller fra vårt Supportsenter i Printer Norge. Vi har erfarne serviceteknikere som utfører dette i samarbeid med våre kunder direkte eller via IT avdeling/IT Partner.

Supportsenter tar kontakt etter melding i fra våre salgskonsulenter. Deretter tar vår tekniker sammen med bedriftens kontaktperson å setter opp en PrintFleet overvåkings løsning.

Ved installasjon større bedrifter/konsern med mange enheter lages det i forkant en plan. Denne planen tar hensyn til diverse forhold internt/ekstern i organisasjonen før iverksettelse.

Dokumenter PrintFleet

PrintFleet DCA Best Practices
PrintFleet Optimizer Standard Report Fields
PrintFleet Security and Data Privacy Overview EMEA
PrintFleet DCA Security
PrintFleet Blogg – masse tips&hint

Ta kontakt med oss på printer@printernorge.no for å få installert PrintFleet. Det er gratis via fjerninstallasjon.