Supportsenter service/reparasjon kopi/print maskiner

Opplever bedriften feilmelding kontorskriver, papir stopp i ark skuffer eller skanner mater, stripe/flekker på utskrift, problemer med tilkobling nettverk, feile bruker innstillinger, problem med skriverrekvisita, oppgradering firmware eller annet som gjør at utskrift ikke blir trykket? 

Vi har serviceteknikere som kan reise ut å skifter valser, fuser og overføringsbelte.
Vi fikser papir stopp, stygge utskrifter, problemer med skanner og annet teknisk bedriftens kontorskriver. 

Vi utfører service på kopimaskiner/MFP, printere/skrivere, storformat plottere og blekkskrivere til bedrifter. 

Vi har vårt eget kundesupport/servicesenter som via fjernsupport oppgraderer firmware, rette opp i nettverksfeil, oppsett skann til e-post/server, innstillinger skann og lagring i skyen og brukerinnstillinger. 

For hjelp til bedriften skriver/kopimaskin fyll ut skjema og vårt kundestøtte senter følger opp. 

If problems with company printer please use the form and we will be back to you shortly. 

Hvis du ikke er sikker på hva som er galt med skriver bare send melding om at vi må kontakt dere/if you are uncertain whats wrong with printer just ask us to contact you.
Hvis du ikke er sikker på hva som er galt med skriver bare send melding om at vi må kontakt dere/if you are uncertain whats wrong with printer just ask us to contact you.
Hvis du mistenker hva som kan være årsaken kryss av og bruk notat/if you think you know what might be wrong use boxes or/and note.
Prøv å beskrive kort hva som skjer/try to describe shortly whats happening.

Vårt fjernsupport senter er betjent av personer med mange års erfaring innen brukerstøtte kopi/print skrivere tilkoblet nettverk. For bedriftskunder som ikke har serviceavtale med oss blir det belastet kr. 995,- per time eks. mva. Dette ned til minimum 30 minutter.